Oferta   Kontakt  
 


Badania objęte zakresem akredytacji:

 • określenie stężenia pyłu w powietrzu
 • pobieranie próbek do badań metali i ich związków metodą spektrometrii atomowej
 • pobieranie próbek do badań związków chemicznych metodą chromatografii gazowej
 • pobieranie próbek do badań respirabilnych włókien azbestu metodą mikroskopii optycznej
 • hałas w środowisku pracy
 • hałas w środowisku ogólnym
 • dobór ochron słuchu
 • drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka
 • drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne
 • oświetlenie sztuczne pomieszczeń
 • mikroklimat gorący w środowisku pracy
 • mikroklimat zimny w środowisku pracy